Autoschade Soede B.V.

Autototaalservice

 

De laatste jaren zijn in veel bedrijfstakken kwaliteitsprogramma’s ontwikkeld en zogenaamde ISO certificeringen behaald, waarbij alle voorkomende procedures grondig zijn beschreven en vastgelegd.

Dat geldt sinds kort ook voor de autoschadebranche.

In de autoschadewereld spelen zich belangrijke veranderingen af. De lease- en verzekeringsmaatschappijen en de overheid gaan in de toekomst steeds hogere eisen stellen aan het autoschadeherstel en de nazorg hiervan.

Een van de mogelijkheden om aan deze instanties te kunnen aantonen dat het bedrijf goed georganiseerd is, is het in kaart brengen van de gehele bedrijfsorganisatie en deze te laten certificeren.
De kwaliteit die hier wordt bedoeld heeft niet alleen betrekking op het afgeleverde werk maar ook op de mensen die bij het bedrijf werken en op het bedrijf zelf.

Aan klanten geeft deze certificering de garantie dat de uitvoering van het schadeherstel plaatsvindt volgens afgesproken kwaliteitsnormen en dat geeft een geruststellend gevoel.

Met deze certificering wil Soede Autoschade B.V. voorop lopen zodat het bedrijf zich nog meer onderscheidt in vakmanschap, zorg en kwaliteit. En daar heeft elke klant plezier van.

 

Soede Autoschade B.V.